การจัดส่งด้วยระบบ EMS ของการไปรษณีย์ไทย 

ราคาค่าจัดส่ง EMS 100.00 บาท ทั่วประเทศไทย หรือ ราคาการจัดส่งอาจเพิ่มตามน้ำหนักสินค้า

ภายหลังจากจัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้วเราจะแจ้งหมายเลข EMS ให้ท่านทราบ ที่เมนู "แจ้งการจัดส่ง" เพื่อติดตามสถานะการจัดส่งสินค้า

หมายเหตุ : ในกรณีที่ท่านมารับสินค้าด้วยตนเอง จะไม่คิดค่าการจัดส่ง